Istoria scrisului: află cum a evoluat scrisul de-a lungul timpului 

Descoperă mai multe despre evoluția scrisului de-a lungul timpului din acest articol care te va purta de la primele forme de scris și sistemele de scriere din antichitate, la evoluția scrisului în Europa și impactul adus de invenția tiparului, sau schimbările pe care le propune deja era digitală. Explorează din rândurile de mai jos originile și transformările acestui mod esențial de comunicare, iar astfel vei putea reflecta asupra viitorului scrisului și provocărilor tehnologice, cum ar fi inteligența artificială sau înțelegerea limbajului natural. 

Prin aprofundarea acestei teme fascinante, vei dezvolta o înțelegere profundă a modului în care scrisul a modelat lumea în care trăim astăzi încă de la începuturi, și cum va continua să o facă în viitor. 

Primele forme de comunicare prin scris: pictogramele și ideogramele

Originea scrisului poate fi datată încă din perioada preistorică, când oamenii foloseau desene simple și simboluri pentru a reprezenta idei și obiecte. Acestea au evoluat în cele din urmă în sisteme de scriere complexe, cum ar fi pictogramele și ideogramele. Aceste forme de scriere erau folosite în contextul vieții cotidiene pentru a transmite informații, a păstra tradițiile și a exprima credințele religioase. 

Diferența între pictograme și ideograme constă în faptul că pictogramele reprezintă obiecte sau idei direct, în timp ce ideogramele reprezintă idei sau cuvinte întregi. De exemplu, o pictogramă ar putea reprezenta un om sau un animal, în timp ce o ideogramă ar putea reprezenta un concept abstract, cum ar fi pacea sau iubirea. Exemple notabile de sisteme de scriere bazate pe pictograme și ideograme includ scrierea sumeriană sau hieroglifele egiptene. 

Pictogramele și ideogramele au fost treptat înlocuite de sisteme de scriere fonetice, în care reprezentările vizuale ale ideilor și obiectelor erau asociate cu sunete și structuri gramaticale. Aceasta a dus la dezvoltarea sistemelor de scriere mai avansate și ușor de învățat, cum ar fi alfabetul fenician. 

Imagine cu hieroglife de pe zidul templului lui Hatshepsut, Egipt

2. Sistemele de scriere din antichitate: cuneiformă, hieroglifele și alfabetul fenician 

Sistemele de scriere din antichitate au jucat un rol important în dezvoltarea scrisului și comunicării umane. Scrierea cuneiformă a fost dezvoltată  în Mesopotamia de sumerieni, în jurul anului 3.400 î.Hr., fiind realizată pe tăblițe de lut cu ajutorul unui stilet. Simbolurile erau reprezentate prin linii și forme geometrice.

Hieroglifele au apărut în Egiptul Antic în jurul anului 3.200 î.Hr., fiind pictograme și ideograme folosite pentru a reprezenta obiecte, concepte și sunete. Scrisul hieroglific era folosit mai ales pentru inscripții sacre și monumentale, și era considerat o formă de artă în sine.

Alfabetul fenician, dezvoltat în jurul anului 1.200 î.Hr., a fost un pas important în evoluția scrisului deoarece a simplificat transmiterea mesajelor scrise, facilitând răspândirea cunoștințelor. A fost preluat și adaptat de alte civilizații, ducând ulterior la dezvoltarea alfabetului latin și a celui grecesc. 

Aceste sisteme de scriere s-au influențat reciproc, fiind adaptate și modificate pentru a satisface nevoile de comunicare și administrare ale diverselor civilizații antice. Astfel, au apărut alte sisteme, cum ar fi scrierea hieratică și demotică în Egipt, sau cea etruscă și greacă în zona Mediteranei. 

Old carved stone with ancient signs-hittite findings in anatolia, turkey

Exemplu de scriere cuneiformă pe tăblițe de lut

3. Evoluția scrisului în Europa: alfabetul latin, scrierea runică și influența creștinismului 

Pe continentul european, originea alfabetului latin își are rădăcinile în scrierea grescă și etruscă. Etruscii au dezvoltat un sistem de scriere propriu, adaptat apoi de romani în jurul secolului al III-lea î.Hr. Acest alfabet etrusc a fost mai apoi dezvoltat și de către greci, ceea ce a dus la formarea alfabetului latin, baza ulterioară pentru numeroase limbi europene. În prezent, alfabetul latin este folosit de limbi precum română, spaniolă, franceză și engleză. 

Scrierea runică a apărut în cultura nordică în jurul secolului al II-lea d.Hr. și a evoluat de-a lungul timpului. Era utilizată în diverse contexte, precum inscripții funerare, ceremonii religioase și magie. Fiind strâns legată de mitologia și credințele religioase ale popoarelor nordice, multe dintre inscripțiile runice conțin simboluri și cuvinte care fac referire la zei și ritualuri. 

Creștinismul a jucat un rol important în dezvoltarea și răspândirea scrisului pe continentul european. Biserica a făcut eforturi considerabile pentru a traduce textele religioase în limbi accesibile pentru populația locală, ducând și la dezvoltarea anumitor stiluri proprii de scriere. De exemplu, alfabetul glagolitic, creat în secolul al IX-lea de către Sfânții Chiril și Metodiu, a fost adaptat și dezvoltat în alfabetul chirilic, utilizat în prezent în limbi precum bulgară, sârbă și rusă. 

Această diversitate și interacțiune a sistemelor de scriere europene au dus la schimburi culturale și lingvistice semnificative. Multe dintre limbile și sistemele de scriere europene sunt influențate în prezent de aceste schimbări culturale care au avut loc în trecut. 

Page of old book

Exemplu de scriere chirilică

 

4. Invenția tiparului și revoluția scrisului: impactul asupra educației și răspândirea cunoștințelor 

Impactul tiparului asupra accesului la informație a fost imens. Înainte de invenția tiparului cu caractere mobile de către Johannes Gutenberg, cărțile erau copiate manual și erau foarte scumpe, ceea ce făcea ca informația să fie inaccesibilă pentru majoritatea oamenilor. Prin folosirea tiparului, cărțile puteau fi tipărite rapid și ieftin, făcând informația disponibilă pentru un public larg. Acest lucru a permis multiplicarea exactă și precisă a cărților, ceea ce a dus la o standardizare a informației și la eliminarea erorilor de transcriere.

Invenția tiparului a contribuit, de asemenea, la democratizarea educației și cunoștințelor. Deoarece educația și accesul la cunoștințe erau restricționate în principal la elita intelectuală și religioasă, tiparul a făcut ca informația să fie mai accesibilă pentru oamenii obișnuiți, ducând la o creștere a nivelului de alfabetizare. 

În plus, acest tip de revoluție a scrisului a avut un impact profund asupra culturii și societății. Prin răspândirea ideilor și a cunoștințelor s-au dezvoltat curente noi de gândire, cum ar fi Renașterea, Reforma Protestantă și Iluminismul, care au dus la schimbarea în mod semnificativ a evoluției omenirii și a direcțiilor istorice. Tiparul a contribuit și la dezvoltarea presei și la apariția publicațiilor periodice, ceea ce a permis o mai bună informare și implicare a cetățenilor în viața politică și socială. 

Statisticile arată că numărul de cărți tipărite a crescut exponențial după invenția tiparului cu caractere mobile. De exemplu, în secolul al XV-lea s-au tipărit aproximativ 15-20 de milioane de cărți, iar în secolul al XVI-lea numărul lor a crescut la peste 200 de milioane. Această creștere a numărului de cărți a dus la o mai bună educație și la dezvoltarea unei culturi a lecturii. 

Macro shot of a quill set and an ink bottle on a piece of paper with calligraphy on it

5. Scrisul în era digitală: de la instrumente de scris la tehnologia computerelor și dispozitive mobile

În era digitală, modul de scriere s-a schimbat radical. Chiar dacă pentru uz școlar sau academic se folosește o gamă variată de stilouri sau pixuri, trecerea la procesarea textului pe computer a permis un proces de editare și corectare mult mai rapid și eficient.

O altă schimbare majoră a fost răspândirea cunoștințelor și accesul la informație. Datorită internetului și dispozitivelor mobile, informațiile pot fi transmise și accesate instantaneu de oriunde în lume, facilitând astfel colaborarea și comunicarea, dar și accesul la educație și la resurse digitale. 

Apariția noilor forme de comunicare, cum ar fi mesageria instant sau platformele de socializare, a schimbat și modul în care oamenii interacționează și își împărtășesc ideile, punând accentul pe rapiditate, accesibilitate și interactivitate. Aceste schimbări aduse de tehnologie au avut un impact semnificativ asupra modului în care oamenii scriu, transmit și consumă informația. 

Cu toate acestea, nu putem să ignorăm faptul că tehnologia poate avea și efecte negative, cum ar fi dependența de dispozitivele mobile și scăderea atenției și concentrării. Este bine să ne reamintim faptul că scrisul de mână aduce numeroase beneficii creierului atât pentru copii, cât și pentru adulți. Prin urmare, este important să găsim un echilibru între scrierea de mână și utilizarea tehnologiei.

Cropped image of businessman sitting by the table in cafe with laptop computer and writing something

6. Viitorul scrisului și provocările tehnologice 

În ultimii ani, tehnologiile de inteligență artificială și înțelegerea limbajului natural (NLP) au progresat semnificativ, permițând dezvoltarea unor instrumente precum traducerea automată, scrierea automată și analiza textelor. Aceste instrumente pot facilita și îmbunătăți procesul de scriere și comunicare, prin eliminarea erorilor și îmbunătățirea eficienței. 

De asemenea, AI și tehnologiile emergente, precum realitatea virtuală și augmentată, pot duce la apariția unor noi forme de comunicare și colaborare, în care scrisul tradițional va fi integrat cu elemente vizuale, auditive și interactive.

În concluzie, scrierea și comunicarea scrisă au influențat și vor continua să influențeze dezvoltarea societății umane, sub toate aspectele sale.

Surse:

  1. https://www.britannica.com/topic/writing/History-of-writing-systems, accesat 20.06.2023;
  2. Statista. (2021). Number of internet users worldwide from 2000 to 2020. https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/, accesat 20.06.2023.

Was this article helpful?
YesNo

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *